Dnes má meniny: Magdaléna Zajtra: Oľga
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Oznam

19.07.2017 14:01

Dňa 20.07.2017 bude Obecný úrad v Ostrom Grúni zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi

Oznam

10.07.2017 14:09

Multifunkčné ihrisko počas prázdnin je určené na volejbal. Vstup povolený len v teniskách.

Počas nepriaznivého počasia nebude možný vstup.

Čas využitia multifunkčného ihriska : 9:00 hod.- 12: 00 hod.

16:00 hod.- 19 :00 hod.

Kľúče si vyzdvihnite u Igora Luptáka 0902 169 803.

Futbal sa hrá na futbalovom ihrisku!


Oznam

29.06.2017 12:51

Dňa 30.06.2017 (piatok) bude Obecný úrad ZATVORENÝ, z dôvodu čerpania dovolenky.

POZVÁNKA

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 o 15,30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

VIAC INFORMÁCIÍ TU.

Obec Ostrý Grúň, v zastúpení starostkou obce Bc. Angletovou  Janou ruší Obchodnú verejnú súťaž č.2/2017 na predkladanie  súťažných návrhov o najvhodnejší návrh na uzavretie  kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory nachádzajúce sa  v budove  s.č.230, Predajňa  potravín , mäsa a espresso, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ostrý Grúň. Vyhlásenú v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Adam Adamov, po ostrogrúnsky Adam Ďureje sa 16. mája 2017 stal majstrom Európy v pretláčaní ľavou rukou v kategórii do 18 rokov do 75 kg. Po druhom mieste na majstrovstvách sveta získal najcennejšiu medailu na európskom kontinente. Počas celých majstrovstiev bol nepremožiteľný.  Majstrovstvá Európy sa konali v poľských Katowiciach.

Video z finále si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/armwrestlingsk/videos/483743268683861/

Jeho vyjadrenie bezprostredne po získaní titulu nájdete na: https://www.facebook.com/armwrestlingsk/videos/484082088649979/

Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2016 nájdete v prílohe.